تجزیه گیاه

یکی از طرق مدیریت تغذیه گیاه و کوددهی اندازه گیری غلظت عناصر غذایی در گیاه( شامل برگ، دمبرگ، میوه و …) و تعیین کمبودها و بیش بودهای عناصر غذایی در آن و رفع به موقع این کمبودها می باشد.

از طرف دیگر تجمع بیش از حد بعضی از یونها در گیاه می تواند باعث ورود آنها به چرخه غذایی گردیده و مشکلاتی را برای سلامت انسان و دام بوجود آورده و یا بر بازار پسندی میوه جات و سبزیجات مصرفی اثرات نامطلوبی بر جای گذارد.

در حال حاضر آنالیزهای زیر و مرتبط با موارد فوق در این آزمایشگاه انجام می گیرد:

۱- اندازه گیری غلظت یا درصد عناصر مختلف در گیاه به منظور تشخیص کمبودها و بیش بودها شامل:

 • فسفر
 • نیتروژن
 • پتاسیم
 • کلسیم
 • منیزیم
 • روی
 • آهن
 • منگنز
 • مس
 • بور
 • گوگرد
 • مولیبدن
 • سیلیسیم
 • سلنیوم
 • کلراید
 • سدیم
 • کبالت

۲- اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت در گیاه

۳- اندازه گیری غلظت کل عناصر سنگین و آرسنیک در گیاه

۴- تعیین درصد ماده خشک در اجزاء گیاه

۶- تعیین درصد پروتئین در انواع دانه ها